25 september 2018
Velkommen til Lægerne Marianne Thorsen og Erik Hein

Praktisk information

Konsultation
Konsultation foregår kun efter aftale.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 09.00-12.00 og 13.00-15.00. Onsdage er der eftermiddagskonsultation i tidsrummet 13.00-17.00.

Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges normalt til tidsrummet 11.00-12.00.

Telefonkonsultation
Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00-09.00. Her sidder lægerne ved telefonen.

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet efter klokken 09.00 eller via hjemmesiden.

Tidsbestilling og receptfornyelse
I tidsrummet 09.00-12.00 ( Onsdage dog kl 13.00-16) modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Kommunikation via hjemmesiden
Under menupunktet "Kontakt klinikken" kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen.
Du skal forinden være oprettet som bruger. Det foregår i selve klinikken, hvor du kun ved personlig henvendelse får udleveret brugernavn og password.

Lægevagten
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan man opnå kontakt med læge på forlangende via akuttelfon 1813.
 
Rejsevaccinationer og rådgivning
Erik har særlig interesse og fokus på kompetent rådgivning ved rejser - et fag han underviser andre læger i ved Københavns universitet.  Vaccinepriserne svarer til priserne ved Statens seruminstitut. Vær opmærksom på at der kan være tilskud hertil ved medlemsskab af Danmark !