25 september 2018
Velkommen til Lægerne Marianne Thorsen og Erik Hein

Erik Hein

 

 

 

 

 

Erik Hein (f. 1959)

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Københavns Universitet 1989

Speciallæge i Almen Medicin 1998

Praktiserende læge 2003

Diplom i Tropemedicin, London School of Hygiene and Tropical Medicine 1996.

Har boet og arbejdet som læge i Guatemala, England og Australien.

Ekstern lektor ved Københavns Universitet, underviser i speciale uddannelsen i Almen medicin i faget: Rejseprofylakse.

 

 

Medlem af
Den Almindelige Danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Almen Medicin

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Dansk Infektionspædiatrisk Selskab
Australian College of Rural and Remote Medicine